dictionaryportal.eu

Rwsieg

Hidlydd
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
IAITH Y DIFFINIAD
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei defnyddio i ddiffinio ac egluro. Os yw'r un fath â'r iaith i'w chwilio, mae'r geiriadur yn unieithog. Os yw'n wahanol, mae'r geiriadur yn ddwyieithog.
MATH
Pa fath o eiriadur ydych chi'n chwilio amdano?
Geiriaduron cyffredinol
Geiriaduron cyffredinol yw geiriaduron sy'n cofnodi geirfa gyfoes ac sydd wedi eu bwriadu ar gyfer defnydd pob dydd gan siaradwyr brodorol a rhugl.
Dictionary of the Russian Language IAITH I'W CHWILIO Rwsieg IAITH Y DIFFINIAD Rwsieg MATH Geiriaduron cyffredinol http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp
Explanatory Dictionary of the Russian Language (Ushakov Dictionary) IAITH I'W CHWILIO Rwsieg IAITH Y DIFFINIAD Rwsieg MATH Geiriaduron cyffredinol http://ushakovdictionary.ru/
Dictionary of the Russian Language (Ozhegov) IAITH I'W CHWILIO Rwsieg IAITH Y DIFFINIAD Rwsieg MATH Geiriaduron cyffredinol http://slovarozhegova.ru
Pyrth a chydgasglwyr
Mae Pyrth a chydgasglwyr yn wefannau sy'n rhoi mynediad i fwy nag un geiriadur ac yn caniatáu i chi chwilio drwyddynt i gyd ar yr un pryd.
Geiriaduron geirdarddol
Mae Geiriaduron geirdarddol yn eiriaduron sy'n egluro tarddiad geiriau.
Etymological dictionary of the Russian language IAITH I'W CHWILIO Rwsieg IAITH Y DIFFINIAD Rwsieg MATH Geiriaduron geirdarddol http://vasmer.slovaronline.com/
Geiriaduron hanesyddol
Mae Geiriaduron hanesyddol yn eiriaduron sy'n cofnodi geirfa'r iaith ar wahanol gyfnodau hanesyddol.
IAITH I'W CHWILIO Rwsieg IAITH Y DIFFINIAD Rwsieg MATH Geiriaduron hanesyddol http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/
IAITH I'W CHWILIO Rwsieg IAITH Y DIFFINIAD Rwsieg MATH Geiriaduron hanesyddol http://ru-eval.ru/hist/xi-xvii/20t.html
Awgrymu geiriadur »