dictionaryportal.eu

turski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Opći rječnici
Opći rječnici su rječnici koji dokumentiraju vokabular suvremena jezika i namijenjeni su za svakodnevnu referenciju izvornih i tečnih govornika.
Grand Turkish Dictionary JEZIK turski METAJEZIK turski VRSTA Opći rječnici http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=bts
Contemporary Turkish Dictionary JEZIK turski METAJEZIK turski VRSTA Opći rječnici http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts
The Turkish Monolingual Dictionary of "Dil Derneği" JEZIK turski METAJEZIK turski VRSTA Opći rječnici http://www.dildernegi.org.tr/TR,274/turkce-sozluk-ara-bul.html
JEZIK turski METAJEZIK turski VRSTA Opći rječnici http://kubbealtilugati.com/
JEZIK turski METAJEZIK engleski VRSTA Opći rječnici http://tureng.com/en/turkish-english
JEZIK turski METAJEZIK engleski VRSTA Opći rječnici https://www.seslisozluk.net/en/
JEZIK turski METAJEZIK turski VRSTA Opći rječnici http://www.zargan.com/en/
Prijavi rječnik »