dictionaryportal.eu

Turcais

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
Grand Turkish Dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Turcais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=bts
Contemporary Turkish Dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Turcais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts
The Turkish Monolingual Dictionary of "Dil Derneği" CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Turcais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.dildernegi.org.tr/TR,274/turkce-sozluk-ara-bul.html
CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Turcais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://kubbealtilugati.com/
CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann http://tureng.com/en/turkish-english
CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann https://www.seslisozluk.net/en/
CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Turcais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.zargan.com/en/
Mol faclair »