dictionaryportal.eu

Válasszon egy szótárt!

Szűrő
TÁRGYNYELV
A szótár által leírt nyelv.
METANYELV
A szótárban található definíciók és magyarázatok nyelve. Ha megegyezik a tárgynyelvvel, akkor egynyelvű szótárról van szó, ellenkező esetben kétnyelvű szótárról.
TÍPUS, MŰFAJ
Milyen típusú szótárat keres?
Korpusowy słownik polskiego języka migowego TÁRGYNYELV lengyel jelnyelv METANYELV lengyel, angol TÍPUS, MŰFAJ Általános értelmező szótárak http://www.slownikpjm.uw.edu.pl/en/
Javasoljon szótárat »