dictionaryportal.eu

Znajdź słownik

Filtr
JĘZYK OPISYWANY
Język, który opisuje słownik.
METAJĘZYK
Język opisu i objaśnień dla danego słownika. Jeśli jest to ten sam język, co język opisywany, mówimy o słowniku jednojęzycznym. Jeśli te języki są różne, mamy do czynienia ze słownikiem dwujęzycznym.
GATUNEK
Jakiego typu słownika poszukujesz?
Korpusowy słownik polskiego języka migowego JĘZYK OPISYWANY polski język migowy METAJĘZYK polski, angielski GATUNEK Słowniki ogólne http://www.slownikpjm.uw.edu.pl/en/
Zasugeruj słownik »