dictionaryportal.eu

Iaith Arwyddion Gwlad Pwyl

Hidlydd
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
IAITH Y DIFFINIAD
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei defnyddio i ddiffinio ac egluro. Os yw'r un fath â'r iaith i'w chwilio, mae'r geiriadur yn unieithog. Os yw'n wahanol, mae'r geiriadur yn ddwyieithog.
MATH
Pa fath o eiriadur ydych chi'n chwilio amdano?
Geiriaduron cyffredinol
Geiriaduron cyffredinol yw geiriaduron sy'n cofnodi geirfa gyfoes ac sydd wedi eu bwriadu ar gyfer defnydd pob dydd gan siaradwyr brodorol a rhugl.
Korpusowy słownik polskiego języka migowego IAITH I'W CHWILIO Iaith Arwyddion Gwlad Pwyl IAITH Y DIFFINIAD Pwyleg, Saesneg MATH Geiriaduron cyffredinol http://www.slownikpjm.uw.edu.pl/en/
Awgrymu geiriadur »