dictionaryportal.eu

polski

Filtr
JĘZYK OPISYWANY
Język, który opisuje słownik.
METAJĘZYK
Język opisu i objaśnień dla danego słownika. Jeśli jest to ten sam język, co język opisywany, mówimy o słowniku jednojęzycznym. Jeśli te języki są różne, mamy do czynienia ze słownikiem dwujęzycznym.
GATUNEK
Jakiego typu słownika poszukujesz?
Słowniki specjalistyczne
Słowniki specjalistyczne opisują określony podzbiór słownictwa (na przykład neologizmy czy idiomy) albo dialekt czy określoną odmianę języka.
Geographical Dictionary of the Polish Kingdom and Other Slavic Countries JĘZYK OPISYWANY polski METAJĘZYK polski GATUNEK Słowniki specjalistyczne http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/
Grammatical Dictionary of Polish JĘZYK OPISYWANY polski METAJĘZYK polski GATUNEK Słowniki specjalistyczne http://sgjp.pl/
Zasugeruj słownik »