dictionaryportal.eu

Pòlainnis

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean air cuspairean sònraichte
'S e faclairean air cuspairean sònraichte faclairean a tha stèidhichte air fo-sheata sònraichte de bhriathrachas (leithid faclan ùra no gnìomhairean fràsail) no a tha stèidhichte air dualchainnt shònraichte.
Geographical Dictionary of the Polish Kingdom and Other Slavic Countries CÀNAN CUSPAIREACH Pòlainnis MEATA-CHÀNAN Pòlainnis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/
Grammatical Dictionary of Polish CÀNAN CUSPAIREACH Pòlainnis MEATA-CHÀNAN Pòlainnis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://sgjp.pl/
Mol faclair »