dictionaryportal.eu

čeština

Filtr
CÍLOVÝ JAZYK
Ten jazyk, který slovník popisuje; ten jazyk, o který ve slovníku jde.
METAJAZYK
Ten jazyk, ve kterém slovník podává definice a vysvětlení. U jednojazyčných slovníků je stejný jako cílový jazyk, u dvojjazyčných slovníků je jiný.
ŽÁNR
Jaký druh slovníku hledáte?
Všeobecné slovníky
Všeobecné slovníky jsou takové slovníky, které dokumentují současnou slovní zásobu a jsou určeny pro každodenní potřeby rodilých mluvčích.
Dictionary of Contemporary Czech
CÍLOVÝ JAZYK čeština METAJAZYK čeština ŽÁNR Všeobecné slovníky http://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny
CÍLOVÝ JAZYK čeština METAJAZYK čeština ŽÁNR Všeobecné slovníky http://www.slovnikcestiny.cz/
Dictionary of Written Czech
CÍLOVÝ JAZYK čeština METAJAZYK čeština ŽÁNR Všeobecné slovníky http://ssjc.ujc.cas.cz/
Reference dictionary of the Czech language
CÍLOVÝ JAZYK čeština METAJAZYK čeština ŽÁNR Všeobecné slovníky http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php
Portály a agregátory
Portály a agregátory jsou internetové stránky, které zprostředkovávají přístup k několika slovníkům najednou.
CÍLOVÝ JAZYK čeština METAJAZYK čeština ŽÁNR Portály a agregátory http://www.dobryslovnik.cz/cestina
Specializované slovníky
Specializované slovníky jsou takové slovníky, které se zaměřují na určitou podmnožinu slovní zásoby (například neologismy nebo frázová slovesa) nebo na určitou variantu (nářečí) jazyka.
Internet Language Reference Book
CÍLOVÝ JAZYK čeština METAJAZYK čeština ŽÁNR Specializované slovníky https://prirucka.ujc.cas.cz/
CÍLOVÝ JAZYK čeština METAJAZYK čeština ŽÁNR Specializované slovníky https://www.nechybujte.cz/slovnik-ceskych-synonym
CÍLOVÝ JAZYK čeština METAJAZYK čeština ŽÁNR Specializované slovníky https://cja.ujc.cas.cz/e-cja/
CÍLOVÝ JAZYK čeština METAJAZYK čeština ŽÁNR Specializované slovníky https://sncj.ujc.cas.cz/
CÍLOVÝ JAZYK čeština METAJAZYK čeština ŽÁNR Specializované slovníky http://www.slovnikafixu.cz/
Historické slovníky
Historické slovníky jsou takové slovníky, které dokumentují slovní zásobu dřívějších vývojových fází jazyka.
CÍLOVÝ JAZYK čeština METAJAZYK čeština ŽÁNR Historické slovníky, Portály a agregátory http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx
Doporučit slovník »