dictionaryportal.eu

Tsieceg

Hidlydd
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
IAITH Y DIFFINIAD
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei defnyddio i ddiffinio ac egluro. Os yw'r un fath â'r iaith i'w chwilio, mae'r geiriadur yn unieithog. Os yw'n wahanol, mae'r geiriadur yn ddwyieithog.
MATH
Pa fath o eiriadur ydych chi'n chwilio amdano?
Geiriaduron cyffredinol
Geiriaduron cyffredinol yw geiriaduron sy'n cofnodi geirfa gyfoes ac sydd wedi eu bwriadu ar gyfer defnydd pob dydd gan siaradwyr brodorol a rhugl.
Dictionary of Contemporary Czech
IAITH I'W CHWILIO Tsieceg IAITH Y DIFFINIAD Tsieceg MATH Geiriaduron cyffredinol http://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny
IAITH I'W CHWILIO Tsieceg IAITH Y DIFFINIAD Tsieceg MATH Geiriaduron cyffredinol http://www.slovnikcestiny.cz/
Dictionary of Written Czech
IAITH I'W CHWILIO Tsieceg IAITH Y DIFFINIAD Tsieceg MATH Geiriaduron cyffredinol http://ssjc.ujc.cas.cz/
Reference dictionary of the Czech language
IAITH I'W CHWILIO Tsieceg IAITH Y DIFFINIAD Tsieceg MATH Geiriaduron cyffredinol http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php
Pyrth a chydgasglwyr
Mae Pyrth a chydgasglwyr yn wefannau sy'n rhoi mynediad i fwy nag un geiriadur ac yn caniatáu i chi chwilio drwyddynt i gyd ar yr un pryd.
IAITH I'W CHWILIO Tsieceg IAITH Y DIFFINIAD Tsieceg MATH Pyrth a chydgasglwyr http://www.dobryslovnik.cz/cestina
Geiriaduron ar bynciau penodol
Mae Geiriaduron ar bynciau penodol yn eiriaduron sy'n canolbwyntio ar isgasgliadau penodol o'r eirfa (megis geiriau newydd neu briod-ddulliau) neu sy'n canolbwyntio ar dafodiaith benodol neu amrywiad ar yr iaith.
Internet Language Reference Book
IAITH I'W CHWILIO Tsieceg IAITH Y DIFFINIAD Tsieceg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol https://prirucka.ujc.cas.cz/
IAITH I'W CHWILIO Tsieceg IAITH Y DIFFINIAD Tsieceg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol https://www.nechybujte.cz/slovnik-ceskych-synonym
IAITH I'W CHWILIO Tsieceg IAITH Y DIFFINIAD Tsieceg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol https://cja.ujc.cas.cz/e-cja/
IAITH I'W CHWILIO Tsieceg IAITH Y DIFFINIAD Tsieceg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol https://sncj.ujc.cas.cz/
IAITH I'W CHWILIO Tsieceg IAITH Y DIFFINIAD Tsieceg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol http://www.slovnikafixu.cz/
Geiriaduron hanesyddol
Mae Geiriaduron hanesyddol yn eiriaduron sy'n cofnodi geirfa'r iaith ar wahanol gyfnodau hanesyddol.
IAITH I'W CHWILIO Tsieceg IAITH Y DIFFINIAD Tsieceg MATH Geiriaduron hanesyddol, Pyrth a chydgasglwyr http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx
Awgrymu geiriadur »