dictionaryportal.eu

Seicis

Scagaire
SPRIOCTHEANGA
An teanga a ndéanann an foclóir cur síos uirthi; an teanga is ábhar don fhoclóir.
MEITEATHEANGA
An teanga ina dtugann an foclóir míniú agus treoir. Más ionann an mheiteatheanga agus an sprioctheanga, is foclóir aonteangach é. Murab ionann, is foclóir dátheangach é.
SEÁNRA
Cén cineál foclóra atá uait?
Foclóirí ginearálta
Foclóir é foclóir ginearálta a dhéanann cur síos ar stór na bhfocal comhaimseartha sa teanga, agus é ceaptha mar áis thagartha laethúil don chainteoir dúchais.
Dictionary of Contemporary Czech
SPRIOCTHEANGA Seicis MEITEATHEANGA Seicis SEÁNRA Foclóirí ginearálta http://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny
SPRIOCTHEANGA Seicis MEITEATHEANGA Seicis SEÁNRA Foclóirí ginearálta http://www.slovnikcestiny.cz/
Dictionary of Written Czech
SPRIOCTHEANGA Seicis MEITEATHEANGA Seicis SEÁNRA Foclóirí ginearálta http://ssjc.ujc.cas.cz/
Reference dictionary of the Czech language
SPRIOCTHEANGA Seicis MEITEATHEANGA Seicis SEÁNRA Foclóirí ginearálta http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php
Tairsigh agus cnuasaigh
Rangaítear suíomh idirlín mar thairseach nó cnuasach má thugann sé rochtain ar iliomad foclóirí san áit chéanna.
SPRIOCTHEANGA Seicis MEITEATHEANGA Seicis SEÁNRA Tairsigh agus cnuasaigh http://www.dobryslovnik.cz/cestina
Foclóirí ar ábhair faoi leith
Foclóir é foclóir ar ábhar faoi leith atá dírithe ar fhothacar den stór focal atá sa teanga (mar shampla focail nua nó briathra frásacha), nó ar leagan faoi leith na teanga (mar shampla canúint faoi leith).
Internet Language Reference Book
SPRIOCTHEANGA Seicis MEITEATHEANGA Seicis SEÁNRA Foclóirí ar ábhair faoi leith https://prirucka.ujc.cas.cz/
SPRIOCTHEANGA Seicis MEITEATHEANGA Seicis SEÁNRA Foclóirí ar ábhair faoi leith https://www.nechybujte.cz/slovnik-ceskych-synonym
SPRIOCTHEANGA Seicis MEITEATHEANGA Seicis SEÁNRA Foclóirí ar ábhair faoi leith https://cja.ujc.cas.cz/e-cja/
SPRIOCTHEANGA Seicis MEITEATHEANGA Seicis SEÁNRA Foclóirí ar ábhair faoi leith https://sncj.ujc.cas.cz/
SPRIOCTHEANGA Seicis MEITEATHEANGA Seicis SEÁNRA Foclóirí ar ábhair faoi leith http://www.slovnikafixu.cz/
Foclóirí stairiúla
Foclóir é foclóir stairiúil a dhéanann cur síos ar stór focal na teanga mar a bhíodh sé san am atá caite.
SPRIOCTHEANGA Seicis MEITEATHEANGA Seicis SEÁNRA Foclóirí stairiúla, Tairsigh agus cnuasaigh http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx
Mol foclóir dúinn »