dictionaryportal.eu

Seicis

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
Dictionary of Contemporary Czech
CÀNAN CUSPAIREACH Seicis MEATA-CHÀNAN Seicis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny
CÀNAN CUSPAIREACH Seicis MEATA-CHÀNAN Seicis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.slovnikcestiny.cz/
Dictionary of Written Czech
CÀNAN CUSPAIREACH Seicis MEATA-CHÀNAN Seicis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://ssjc.ujc.cas.cz/
Reference dictionary of the Czech language
CÀNAN CUSPAIREACH Seicis MEATA-CHÀNAN Seicis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php
Portalan agus treudaichean
'S e portalan agus treudaichean làraichean-lìn a leigeas leat còrr is aon fhaclair a chleachdadh agus a h-uile fear a rannsachadh mar-aon.
CÀNAN CUSPAIREACH Seicis MEATA-CHÀNAN Seicis SEÒRSA Portalan agus treudaichean http://www.dobryslovnik.cz/cestina
Faclairean air cuspairean sònraichte
'S e faclairean air cuspairean sònraichte faclairean a tha stèidhichte air fo-sheata sònraichte de bhriathrachas (leithid faclan ùra no gnìomhairean fràsail) no a tha stèidhichte air dualchainnt shònraichte.
Internet Language Reference Book
CÀNAN CUSPAIREACH Seicis MEATA-CHÀNAN Seicis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://prirucka.ujc.cas.cz/
CÀNAN CUSPAIREACH Seicis MEATA-CHÀNAN Seicis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.nechybujte.cz/slovnik-ceskych-synonym
CÀNAN CUSPAIREACH Seicis MEATA-CHÀNAN Seicis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://cja.ujc.cas.cz/e-cja/
CÀNAN CUSPAIREACH Seicis MEATA-CHÀNAN Seicis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://sncj.ujc.cas.cz/
CÀNAN CUSPAIREACH Seicis MEATA-CHÀNAN Seicis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.slovnikafixu.cz/
Faclairean eachdraidheil
'S e faclairean eachdraidheil faclairean anns a bheil mìneachadh de staidean eachdraidheil a' chànain.
CÀNAN CUSPAIREACH Seicis MEATA-CHÀNAN Seicis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Portalan agus treudaichean http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx
Mol faclair »