dictionaryportal.eu

polština

Filtr
CÍLOVÝ JAZYK
Ten jazyk, který slovník popisuje; ten jazyk, o který ve slovníku jde.
METAJAZYK
Ten jazyk, ve kterém slovník podává definice a vysvětlení. U jednojazyčných slovníků je stejný jako cílový jazyk, u dvojjazyčných slovníků je jiný.
ŽÁNR
Jaký druh slovníku hledáte?
Všeobecné slovníky
Všeobecné slovníky jsou takové slovníky, které dokumentují současnou slovní zásobu a jsou určeny pro každodenní potřeby rodilých mluvčích.
Dictionary of Polish
CÍLOVÝ JAZYK polština METAJAZYK polština ŽÁNR Všeobecné slovníky http://sjpd.pwn.pl/
Great Dictionary of Polish
CÍLOVÝ JAZYK polština METAJAZYK polština ŽÁNR Všeobecné slovníky http://www.wsjp.pl
Specializované slovníky
Specializované slovníky jsou takové slovníky, které se zaměřují na určitou podmnožinu slovní zásoby (například neologismy nebo frázová slovesa) nebo na určitou variantu (nářečí) jazyka.
Geographical Dictionary of the Polish Kingdom and Other Slavic Countries CÍLOVÝ JAZYK polština METAJAZYK polština ŽÁNR Specializované slovníky http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/
Grammatical Dictionary of Polish CÍLOVÝ JAZYK polština METAJAZYK polština ŽÁNR Specializované slovníky http://sgjp.pl/
Historické slovníky
Historické slovníky jsou takové slovníky, které dokumentují slovní zásobu dřívějších vývojových fází jazyka.
Electronic Dictionary of the 17th and 18th-century Polish CÍLOVÝ JAZYK polština METAJAZYK polština ŽÁNR Historické slovníky, Všeobecné slovníky http://sxvii.pl/
Dictionary of Polish CÍLOVÝ JAZYK polština METAJAZYK polština ŽÁNR Historické slovníky, Všeobecné slovníky http://kpbc.umk.pl/publication/8173
Dictionary of 16th-century Polish CÍLOVÝ JAZYK polština METAJAZYK polština ŽÁNR Historické slovníky, Všeobecné slovníky http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=17781
Old Polish Dictionary CÍLOVÝ JAZYK polština METAJAZYK polština ŽÁNR Historické slovníky, Všeobecné slovníky http://www.rcin.org.pl/publication/39990
Doporučit slovník »