dictionaryportal.eu

Pòlainnis

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
Dictionary of Polish
CÀNAN CUSPAIREACH Pòlainnis MEATA-CHÀNAN Pòlainnis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://sjpd.pwn.pl/
Great Dictionary of Polish
CÀNAN CUSPAIREACH Pòlainnis MEATA-CHÀNAN Pòlainnis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.wsjp.pl
Faclairean air cuspairean sònraichte
'S e faclairean air cuspairean sònraichte faclairean a tha stèidhichte air fo-sheata sònraichte de bhriathrachas (leithid faclan ùra no gnìomhairean fràsail) no a tha stèidhichte air dualchainnt shònraichte.
Geographical Dictionary of the Polish Kingdom and Other Slavic Countries CÀNAN CUSPAIREACH Pòlainnis MEATA-CHÀNAN Pòlainnis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/
Grammatical Dictionary of Polish CÀNAN CUSPAIREACH Pòlainnis MEATA-CHÀNAN Pòlainnis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://sgjp.pl/
Faclairean eachdraidheil
'S e faclairean eachdraidheil faclairean anns a bheil mìneachadh de staidean eachdraidheil a' chànain.
Electronic Dictionary of the 17th and 18th-century Polish CÀNAN CUSPAIREACH Pòlainnis MEATA-CHÀNAN Pòlainnis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Faclairean coitcheann http://sxvii.pl/
Dictionary of Polish CÀNAN CUSPAIREACH Pòlainnis MEATA-CHÀNAN Pòlainnis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Faclairean coitcheann http://kpbc.umk.pl/publication/8173
Dictionary of 16th-century Polish CÀNAN CUSPAIREACH Pòlainnis MEATA-CHÀNAN Pòlainnis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Faclairean coitcheann http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=17781
Old Polish Dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Pòlainnis MEATA-CHÀNAN Pòlainnis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Faclairean coitcheann http://www.rcin.org.pl/publication/39990
Mol faclair »