dictionaryportal.eu

Lorg faclair

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
CÀNAN CUSPAIREACH Pòlainnis MEATA-CHÀNAN Pòlainnis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://sjpd.pwn.pl/
CÀNAN CUSPAIREACH Pòlainnis MEATA-CHÀNAN Pòlainnis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.wsjp.pl
CÀNAN CUSPAIREACH Pòlainnis MEATA-CHÀNAN Pòlainnis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/
CÀNAN CUSPAIREACH Pòlainnis MEATA-CHÀNAN Pòlainnis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://sgjp.pl/
CÀNAN CUSPAIREACH Pòlainnis MEATA-CHÀNAN Pòlainnis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Faclairean coitcheann http://sxvii.pl/
CÀNAN CUSPAIREACH Pòlainnis MEATA-CHÀNAN Pòlainnis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Faclairean coitcheann http://kpbc.umk.pl/publication/8173
CÀNAN CUSPAIREACH Pòlainnis MEATA-CHÀNAN Pòlainnis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Faclairean coitcheann http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=17781
CÀNAN CUSPAIREACH Pòlainnis MEATA-CHÀNAN Pòlainnis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil, Faclairean coitcheann http://www.rcin.org.pl/publication/39990
Mol faclair »