dictionaryportal.eu

poljski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Opći rječnici
Opći rječnici su rječnici koji dokumentiraju vokabular suvremena jezika i namijenjeni su za svakodnevnu referenciju izvornih i tečnih govornika.
Dictionary of Polish
JEZIK poljski METAJEZIK poljski VRSTA Opći rječnici http://sjpd.pwn.pl/
Great Dictionary of Polish
JEZIK poljski METAJEZIK poljski VRSTA Opći rječnici http://www.wsjp.pl
Rječnici za posebne namjene
Rječnici za posebne namjene su rječnici koji se fokusiraju na određenu skupinu riječi (novotvorenice, sinonimi i dr.), dijalekt ili neku drugu jezičnu inačicu.
Geographical Dictionary of the Polish Kingdom and Other Slavic Countries JEZIK poljski METAJEZIK poljski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/
Grammatical Dictionary of Polish JEZIK poljski METAJEZIK poljski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://sgjp.pl/
Povijesni rječnici
Povijesni rječnici su rječnici koji dokumentiraju stanje jezika u određenome povijesnom razdoblju.
Electronic Dictionary of the 17th and 18th-century Polish JEZIK poljski METAJEZIK poljski VRSTA Povijesni rječnici, Opći rječnici http://sxvii.pl/
Dictionary of Polish JEZIK poljski METAJEZIK poljski VRSTA Povijesni rječnici, Opći rječnici http://kpbc.umk.pl/publication/8173
Dictionary of 16th-century Polish JEZIK poljski METAJEZIK poljski VRSTA Povijesni rječnici, Opći rječnici http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=17781
Old Polish Dictionary JEZIK poljski METAJEZIK poljski VRSTA Povijesni rječnici, Opći rječnici http://www.rcin.org.pl/publication/39990
Prijavi rječnik »