dictionaryportal.eu

Seicis

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
Dictionary of Contemporary Czech
CÀNAN CUSPAIREACH Seicis MEATA-CHÀNAN Seicis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny
CÀNAN CUSPAIREACH Seicis MEATA-CHÀNAN Seicis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.slovnikcestiny.cz/
Dictionary of Written Czech
CÀNAN CUSPAIREACH Seicis MEATA-CHÀNAN Seicis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://ssjc.ujc.cas.cz/
Reference dictionary of the Czech language
CÀNAN CUSPAIREACH Seicis MEATA-CHÀNAN Seicis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php
Mol faclair »