dictionaryportal.eu

Frangais

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean eachdraidheil
'S e faclairean eachdraidheil faclairean anns a bheil mìneachadh de staidean eachdraidheil a' chànain.
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte, Faclairean eachdraidheil http://www.anglo-norman.net/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://www.littre.org/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://www.atilf.fr/dmf/
CÀNAN CUSPAIREACH Frangais MEATA-CHÀNAN Frangais SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://nenufar.huma-num.fr/
Mol faclair »