dictionaryportal.eu

Eadailtis

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
The Sabatini Coletti. Dictionary of the Italian Language CÀNAN CUSPAIREACH Eadailtis MEATA-CHÀNAN Eadailtis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/index.shtml
Virgilio's Italian Vocabulary Words
CÀNAN CUSPAIREACH Eadailtis MEATA-CHÀNAN Eadailtis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://parole.virgilio.it/parole/vocabolario/index.html
Mol faclair »