dictionaryportal.eu

Eadailtis

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
The Sabatini Coletti. Dictionary of the Italian Language CÀNAN CUSPAIREACH Eadailtis MEATA-CHÀNAN Eadailtis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/index.shtml
Virgilio's Italian Vocabulary Words CÀNAN CUSPAIREACH Eadailtis MEATA-CHÀNAN Eadailtis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://parole.virgilio.it/parole/vocabolario/index.html
Faclairean air cuspairean sònraichte
'S e faclairean air cuspairean sònraichte faclairean a tha stèidhichte air fo-sheata sònraichte de bhriathrachas (leithid faclan ùra no gnìomhairean fràsail) no a tha stèidhichte air dualchainnt shònraichte.
Vocabulary of the dialects of Italian Switzerland CÀNAN CUSPAIREACH Eadailtis MEATA-CHÀNAN Eadailtis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www4.ti.ch/decs/dcsu/ac/cde/pubblicazioni/vocabolario-dei-dialetti-della-svizzera-italiana
Faclair freumh-fhaclach
'S e faclairean freumh-fhaclach faclairean anns a bheil tùsan fhaclan gam mìneachadh.
Etymological Dictionary of the Italian Language CÀNAN CUSPAIREACH Eadailtis MEATA-CHÀNAN Eadailtis SEÒRSA Faclair freumh-fhaclach http://www.etimo.it/
Mol faclair »