dictionaryportal.eu

Nirribhis

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
The Bokmål Dictionary
CÀNAN CUSPAIREACH Nirribhis MEATA-CHÀNAN Nirribhis SEÒRSA Faclairean coitcheann https://ordbokene.no
The Norwegian Academy's Dictionary
CÀNAN CUSPAIREACH Nirribhis MEATA-CHÀNAN Nirribhis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.naob.no/
Dictionary of Norwegian. Dictionary of the Norwegian vernacular and the Nynorsk written standard
CÀNAN CUSPAIREACH Nirribhis MEATA-CHÀNAN Nirribhis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://no2014.uib.no/perl/ordbok/no2014.cgi
The Nynorsk Dictionary
CÀNAN CUSPAIREACH Nirribhis MEATA-CHÀNAN Nirribhis SEÒRSA Faclairean coitcheann https://ordbokene.no/nn/
Portalan agus treudaichean
'S e portalan agus treudaichean làraichean-lìn a leigeas leat còrr is aon fhaclair a chleachdadh agus a h-uile fear a rannsachadh mar-aon.
CÀNAN CUSPAIREACH Nirribhis MEATA-CHÀNAN Nirribhis SEÒRSA Portalan agus treudaichean https://www.dinordbok.no/
FEUMAR LOGADH A-STEACH
CÀNAN CUSPAIREACH Nirribhis MEATA-CHÀNAN Nirribhis SEÒRSA Portalan agus treudaichean https://www.ordnett.no/
Faclairean air cuspairean sònraichte
'S e faclairean air cuspairean sònraichte faclairean a tha stèidhichte air fo-sheata sònraichte de bhriathrachas (leithid faclan ùra no gnìomhairean fràsail) no a tha stèidhichte air dualchainnt shònraichte.
CÀNAN CUSPAIREACH Nirribhis MEATA-CHÀNAN Nirribhis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.minetegn.no/Tegnordbok-2016/index.php
Faclair freumh-fhaclach
'S e faclairean freumh-fhaclach faclairean anns a bheil tùsan fhaclan gam mìneachadh.
Nynorsk etymological dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Nirribhis MEATA-CHÀNAN Nirribhis SEÒRSA Faclair freumh-fhaclach http://www.edd.uio.no/perl/search/search.cgi?appid=208&tabid=2320
Faclairean eachdraidheil
'S e faclairean eachdraidheil faclairean anns a bheil mìneachadh de staidean eachdraidheil a' chànain.
Norwegian dictionary with Explanation in Danish CÀNAN CUSPAIREACH Nirribhis MEATA-CHÀNAN Nirribhis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://www.edd.uio.no/aasen/aasen1873.html
Mol faclair »