dictionaryportal.eu

Nirribhis

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
The Bokmål Dictionary
CÀNAN CUSPAIREACH Nirribhis MEATA-CHÀNAN Nirribhis SEÒRSA Faclairean coitcheann https://ordbokene.no
The Norwegian Academy's Dictionary
CÀNAN CUSPAIREACH Nirribhis MEATA-CHÀNAN Nirribhis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.naob.no/
Dictionary of Norwegian. Dictionary of the Norwegian vernacular and the Nynorsk written standard
CÀNAN CUSPAIREACH Nirribhis MEATA-CHÀNAN Nirribhis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://no2014.uib.no/perl/ordbok/no2014.cgi
The Nynorsk Dictionary
CÀNAN CUSPAIREACH Nirribhis MEATA-CHÀNAN Nirribhis SEÒRSA Faclairean coitcheann https://ordbokene.no/nn/
Mol faclair »