dictionaryportal.eu

Turcais

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
Grand Turkish Dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Turcais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=bts
Contemporary Turkish Dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Turcais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts
The Turkish Monolingual Dictionary of "Dil Derneği" CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Turcais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.dildernegi.org.tr/TR,274/turkce-sozluk-ara-bul.html
CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Turcais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://kubbealtilugati.com/
CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann http://tureng.com/en/turkish-english
CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean coitcheann https://www.seslisozluk.net/en/
CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Turcais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.zargan.com/en/
Portalan agus treudaichean
'S e portalan agus treudaichean làraichean-lìn a leigeas leat còrr is aon fhaclair a chleachdadh agus a h-uile fear a rannsachadh mar-aon.
Turkish Language Association CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Turcais SEÒRSA Portalan agus treudaichean http://www.tdk.gov.tr/
Faclairean air cuspairean sònraichte
'S e faclairean air cuspairean sònraichte faclairean a tha stèidhichte air fo-sheata sònraichte de bhriathrachas (leithid faclan ùra no gnìomhairean fràsail) no a tha stèidhichte air dualchainnt shònraichte.
Names Dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Turcais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_kisiadlari&arama=kisiadlari
Audio Dictionary of Turkish CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Turcais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_seslissozluk&arama=seslissozluk
Turkish Dialects Dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Turcais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_lehceler&arama=lehceler
Dictionary of Proverbs and Idioms CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Turcais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_atasozleri&arama=atasozleri
The Main Dictionary of Sciences and Arts Terms CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Turcais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&arama=bilimsanat
Dictionary of Medicine and Pharmacy CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Turcais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_eczacilik&arama=eczacilik
Dictionary of Manually Collected Local Dialect Usage CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Turcais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_tarama&arama=tarama
Dictionary of Loanwords from Western Languages CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Turcais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bati&arama=bati
Dictionary of Local Dialects of Turkey Turkish CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Turcais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ttas&arama=ttas
International Metrology Dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Turcais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_metroloji&arama=metroloji
Spelling Dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Turcais MEATA-CHÀNAN Turcais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_yazimkilavuzu&arama=yazimkilavuzu
Mol faclair »