dictionaryportal.eu

španjolski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Opći rječnici
Opći rječnici su rječnici koji dokumentiraju vokabular suvremena jezika i namijenjeni su za svakodnevnu referenciju izvornih i tečnih govornika.
Dictionary of the Royal Spanish Academy JEZIK španjolski METAJEZIK španjolski VRSTA Opći rječnici http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
Portali i agregatori
Portali i agregatori su mrežne stranice preko kojih se omogućuje pristup i pretraživanje više od jednoga rječnika.
JEZIK španjolski METAJEZIK španjolski VRSTA Portali i agregatori http://www.diccionarios.com/
Rječnici za posebne namjene
Rječnici za posebne namjene su rječnici koji se fokusiraju na određenu skupinu riječi (novotvorenice, sinonimi i dr.), dijalekt ili neku drugu jezičnu inačicu.
JEZIK španjolski METAJEZIK španjolski VRSTA Rječnici za posebne namjene https://www.coloquial.es/
JEZIK španjolski METAJEZIK španjolski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.lawebdelprogramador.com/diccionario/
JEZIK španjolski METAJEZIK španjolski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://dicciomed.eusal.es/
JEZIK španjolski METAJEZIK španjolski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd
JEZIK španjolski METAJEZIK španjolski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.ikonet.com/es/diccionariovisual/
JEZIK španjolski METAJEZIK španjolski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://dirae.es/
Povijesni rječnici
Povijesni rječnici su rječnici koji dokumentiraju stanje jezika u određenome povijesnom razdoblju.
Prijavi rječnik »