dictionaryportal.eu

španjolski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Opći rječnici
Opći rječnici su rječnici koji dokumentiraju vokabular suvremena jezika i namijenjeni su za svakodnevnu referenciju izvornih i tečnih govornika.
Dictionary of the Royal Spanish Academy JEZIK španjolski METAJEZIK španjolski VRSTA Opći rječnici http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
JEZIK španjolski METAJEZIK španjolski VRSTA Opći rječnici https://es.wiktionary.org/wiki/Wikcionario:Portada
Portali i agregatori
Portali i agregatori su mrežne stranice preko kojih se omogućuje pristup i pretraživanje više od jednoga rječnika.
JEZIK španjolski METAJEZIK španjolski VRSTA Portali i agregatori http://www.diccionarios.com/
Rječnici za posebne namjene
Rječnici za posebne namjene su rječnici koji se fokusiraju na određenu skupinu riječi (novotvorenice, sinonimi i dr.), dijalekt ili neku drugu jezičnu inačicu.
JEZIK španjolski METAJEZIK španjolski VRSTA Rječnici za posebne namjene https://www.cronopista.com/dict-fe/
JEZIK španjolski METAJEZIK španjolski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://obneo.iula.upf.edu/spes/
JEZIK španjolski METAJEZIK španjolski VRSTA Rječnici za posebne namjene https://www.wordreference.com/sinonimos/
JEZIK španjolski METAJEZIK španjolski VRSTA Rječnici za posebne namjene https://www.coloquial.es/
JEZIK španjolski METAJEZIK španjolski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.lawebdelprogramador.com/diccionario/
JEZIK španjolski METAJEZIK španjolski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://dicciomed.eusal.es/
JEZIK španjolski METAJEZIK španjolski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd
JEZIK španjolski METAJEZIK španjolski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.ikonet.com/es/diccionariovisual/
JEZIK španjolski METAJEZIK španjolski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://dirae.es/
JEZIK španjolski METAJEZIK španjolski VRSTA Rječnici za posebne namjene https://www.um.es/neologismos/
Pravopisni rječnici
Pravopisni rječnici su rječnici koji kodificiraju ispravno pisanje i druge pravopisne aspekte riječi.
JEZIK španjolski METAJEZIK španjolski VRSTA Pravopisni rječnici https://www.lenguaje.com/herramientasV2/ortografo.html
Povijesni rječnici
Povijesni rječnici su rječnici koji dokumentiraju stanje jezika u određenome povijesnom razdoblju.
Prijavi rječnik »