dictionaryportal.eu

Spàinntis

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://clave.smdiccionarios.com/app.php
Dictionary of the Royal Spanish Academy CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean coitcheann https://es.wiktionary.org/wiki/Wikcionario:Portada
Portalan agus treudaichean
'S e portalan agus treudaichean làraichean-lìn a leigeas leat còrr is aon fhaclair a chleachdadh agus a h-uile fear a rannsachadh mar-aon.
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Portalan agus treudaichean http://www.diccionarios.com/
Faclairean air cuspairean sònraichte
'S e faclairean air cuspairean sònraichte faclairean a tha stèidhichte air fo-sheata sònraichte de bhriathrachas (leithid faclan ùra no gnìomhairean fràsail) no a tha stèidhichte air dualchainnt shònraichte.
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.cronopista.com/dict-fe/
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://obneo.iula.upf.edu/spes/
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.wordreference.com/sinonimos/
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.lenguaje.com/herramientasV2/sinonimos.html
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.coloquial.es/
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.lawebdelprogramador.com/diccionario/
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://dicciomed.eusal.es/
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.ikonet.com/es/diccionariovisual/
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://dirae.es/
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte https://www.um.es/neologismos/
Faclairean litreachaidh
‘S e faclairean a tha a’ cur rian air litreachadh ceart agus taobhan eile de litreachadh fhaclan a th’ ann am faclairean litreachaidh.
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean litreachaidh https://www.lenguaje.com/herramientasV2/ortografo.html
Faclairean eachdraidheil
'S e faclairean eachdraidheil faclairean anns a bheil mìneachadh de staidean eachdraidheil a' chànain.
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil https://demel.uni-rostock.de/
CÀNAN CUSPAIREACH Spàinntis MEATA-CHÀNAN Spàinntis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil https://www.um.es/lexico-comercio-medieval/index.php/
Mol faclair »