dictionaryportal.eu

slovinština

Filtr
CÍLOVÝ JAZYK
Ten jazyk, který slovník popisuje; ten jazyk, o který ve slovníku jde.
METAJAZYK
Ten jazyk, ve kterém slovník podává definice a vysvětlení. U jednojazyčných slovníků je stejný jako cílový jazyk, u dvojjazyčných slovníků je jiný.
ŽÁNR
Jaký druh slovníku hledáte?
Všeobecné slovníky
Všeobecné slovníky jsou takové slovníky, které dokumentují současnou slovní zásobu a jsou určeny pro každodenní potřeby rodilých mluvčích.
The Dictionary of Standard Slovene CÍLOVÝ JAZYK slovinština METAJAZYK slovinština ŽÁNR Všeobecné slovníky http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika
The Dictionary of Standard Slovene: 2nd edition
JEN PRO REGISTROVANÉ
CÍLOVÝ JAZYK slovinština METAJAZYK slovinština ŽÁNR Všeobecné slovníky http://www.fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2
Portály a agregátory
Portály a agregátory jsou internetové stránky, které zprostředkovávají přístup k několika slovníkům najednou.
Dictionaries of the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language
CÍLOVÝ JAZYK slovinština ŽÁNR Portály a agregátory http://www.fran.si/
Specializované slovníky
Specializované slovníky jsou takové slovníky, které se zaměřují na určitou podmnožinu slovní zásoby (například neologismy nebo frázová slovesa) nebo na určitou variantu (nářečí) jazyka.
Dictionary of Neologisms in Slovene CÍLOVÝ JAZYK slovinština METAJAZYK slovinština ŽÁNR Specializované slovníky http://www.fran.si/131/snb-slovar-novejsega-besedja
Dictionary of the Old Standard Language of the Prekmurje Region CÍLOVÝ JAZYK slovinština METAJAZYK slovinština ŽÁNR Specializované slovníky http://www.fran.si/137/slovar-stare-knjizne-prekmurscine
Pravopisné slovníky
Pravopisné slovníky jsou takové slovníky, které upravují pravopis slov a ostatní ortografické otázky.
Slovene Orthography CÍLOVÝ JAZYK slovinština METAJAZYK slovinština ŽÁNR Pravopisné slovníky http://www.fran.si/134/slovenski-pravopis
Etymologické slovníky
Etymologické slovníky jsou takové slovníky, které vysvětlují původ slov.
Slovene Etymological Dictionary CÍLOVÝ JAZYK slovinština METAJAZYK slovinština ŽÁNR Etymologické slovníky http://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar
Historické slovníky
Historické slovníky jsou takové slovníky, které dokumentují slovní zásobu dřívějších vývojových fází jazyka.
Slovene-German Dictionary CÍLOVÝ JAZYK slovinština METAJAZYK němčina ŽÁNR Historické slovníky http://www.fran.si/136/maks-pletersnik-slovensko-nemski-slovar
Doporučit slovník »