dictionaryportal.eu

slovenski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Opći rječnici
Opći rječnici su rječnici koji dokumentiraju vokabular suvremena jezika i namijenjeni su za svakodnevnu referenciju izvornih i tečnih govornika.
The Dictionary of Standard Slovene JEZIK slovenski METAJEZIK slovenski VRSTA Opći rječnici http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika
The Dictionary of Standard Slovene: 2nd edition
POTREBNA PRIJAVA
JEZIK slovenski METAJEZIK slovenski VRSTA Opći rječnici http://www.fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2
Portali i agregatori
Portali i agregatori su mrežne stranice preko kojih se omogućuje pristup i pretraživanje više od jednoga rječnika.
Dictionaries of the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language
JEZIK slovenski VRSTA Portali i agregatori http://www.fran.si/
Rječnici za posebne namjene
Rječnici za posebne namjene su rječnici koji se fokusiraju na određenu skupinu riječi (novotvorenice, sinonimi i dr.), dijalekt ili neku drugu jezičnu inačicu.
Dictionary of Neologisms in Slovene JEZIK slovenski METAJEZIK slovenski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.fran.si/131/snb-slovar-novejsega-besedja
Dictionary of the Old Standard Language of the Prekmurje Region JEZIK slovenski METAJEZIK slovenski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.fran.si/137/slovar-stare-knjizne-prekmurscine
Pravopisni rječnici
Pravopisni rječnici su rječnici koji kodificiraju ispravno pisanje i druge pravopisne aspekte riječi.
Slovene Orthography JEZIK slovenski METAJEZIK slovenski VRSTA Pravopisni rječnici http://www.fran.si/134/slovenski-pravopis
Etimološki rječnici
Etimološki rječnici su rječnici koji objašnjavaju podrijetlo riječi.
Slovene Etymological Dictionary JEZIK slovenski METAJEZIK slovenski VRSTA Etimološki rječnici http://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar
Povijesni rječnici
Povijesni rječnici su rječnici koji dokumentiraju stanje jezika u određenome povijesnom razdoblju.
Prijavi rječnik »