dictionaryportal.eu

Slofeneg

Hidlydd
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
IAITH Y DIFFINIAD
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei defnyddio i ddiffinio ac egluro. Os yw'r un fath â'r iaith i'w chwilio, mae'r geiriadur yn unieithog. Os yw'n wahanol, mae'r geiriadur yn ddwyieithog.
MATH
Pa fath o eiriadur ydych chi'n chwilio amdano?
Geiriaduron cyffredinol
Geiriaduron cyffredinol yw geiriaduron sy'n cofnodi geirfa gyfoes ac sydd wedi eu bwriadu ar gyfer defnydd pob dydd gan siaradwyr brodorol a rhugl.
The Dictionary of Standard Slovene IAITH I'W CHWILIO Slofeneg IAITH Y DIFFINIAD Slofeneg MATH Geiriaduron cyffredinol http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika
The Dictionary of Standard Slovene: 2nd edition
ANGEN MEWNGOFNODI
IAITH I'W CHWILIO Slofeneg IAITH Y DIFFINIAD Slofeneg MATH Geiriaduron cyffredinol http://www.fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2
IAITH I'W CHWILIO Slofeneg IAITH Y DIFFINIAD Slofeneg MATH Geiriaduron cyffredinol http://www.fran.si/132/sssj-sprotni-slovar-slovenskega-jezika
Pyrth a chydgasglwyr
Mae Pyrth a chydgasglwyr yn wefannau sy'n rhoi mynediad i fwy nag un geiriadur ac yn caniatáu i chi chwilio drwyddynt i gyd ar yr un pryd.
Dictionaries of the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language
IAITH I'W CHWILIO Slofeneg MATH Pyrth a chydgasglwyr http://www.fran.si/
Geiriaduron ar bynciau penodol
Mae Geiriaduron ar bynciau penodol yn eiriaduron sy'n canolbwyntio ar isgasgliadau penodol o'r eirfa (megis geiriau newydd neu briod-ddulliau) neu sy'n canolbwyntio ar dafodiaith benodol neu amrywiad ar yr iaith.
Dictionary of Neologisms in Slovene IAITH I'W CHWILIO Slofeneg IAITH Y DIFFINIAD Slofeneg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol http://www.fran.si/131/snb-slovar-novejsega-besedja
Dictionary of the Old Standard Language of the Prekmurje Region IAITH I'W CHWILIO Slofeneg IAITH Y DIFFINIAD Slofeneg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol http://www.fran.si/137/slovar-stare-knjizne-prekmurscine
Geiriaduron sillafu
Mae geiriaduron sillafu yn eiriaduron sy'n pennu rheolau sillafiad cywir ac agweddau eraill ar orgraff geiriau.
Slovene Orthography IAITH I'W CHWILIO Slofeneg IAITH Y DIFFINIAD Slofeneg MATH Geiriaduron sillafu http://www.fran.si/134/slovenski-pravopis
Geiriaduron geirdarddol
Mae Geiriaduron geirdarddol yn eiriaduron sy'n egluro tarddiad geiriau.
Slovene Etymological Dictionary IAITH I'W CHWILIO Slofeneg IAITH Y DIFFINIAD Slofeneg MATH Geiriaduron geirdarddol http://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar
Geiriaduron hanesyddol
Mae Geiriaduron hanesyddol yn eiriaduron sy'n cofnodi geirfa'r iaith ar wahanol gyfnodau hanesyddol.
Slovene-German Dictionary IAITH I'W CHWILIO Slofeneg IAITH Y DIFFINIAD Almaeneg MATH Geiriaduron hanesyddol http://www.fran.si/136/maks-pletersnik-slovensko-nemski-slovar
Awgrymu geiriadur »