dictionaryportal.eu

Slóivéinis

Scagaire
SPRIOCTHEANGA
An teanga a ndéanann an foclóir cur síos uirthi; an teanga is ábhar don fhoclóir.
MEITEATHEANGA
An teanga ina dtugann an foclóir míniú agus treoir. Más ionann an mheiteatheanga agus an sprioctheanga, is foclóir aonteangach é. Murab ionann, is foclóir dátheangach é.
SEÁNRA
Cén cineál foclóra atá uait?
Foclóirí ginearálta
Foclóir é foclóir ginearálta a dhéanann cur síos ar stór na bhfocal comhaimseartha sa teanga, agus é ceaptha mar áis thagartha laethúil don chainteoir dúchais.
The Dictionary of Standard Slovene SPRIOCTHEANGA Slóivéinis MEITEATHEANGA Slóivéinis SEÁNRA Foclóirí ginearálta http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika
The Dictionary of Standard Slovene: 2nd edition
CLÁRÚCHÁN DE DHÍTH
SPRIOCTHEANGA Slóivéinis MEITEATHEANGA Slóivéinis SEÁNRA Foclóirí ginearálta http://www.fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2
SPRIOCTHEANGA Slóivéinis MEITEATHEANGA Slóivéinis SEÁNRA Foclóirí ginearálta http://www.fran.si/132/sssj-sprotni-slovar-slovenskega-jezika
Tairsigh agus cnuasaigh
Rangaítear suíomh idirlín mar thairseach nó cnuasach má thugann sé rochtain ar iliomad foclóirí san áit chéanna.
Dictionaries of the Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language
SPRIOCTHEANGA Slóivéinis SEÁNRA Tairsigh agus cnuasaigh http://www.fran.si/
Foclóirí ar ábhair faoi leith
Foclóir é foclóir ar ábhar faoi leith atá dírithe ar fhothacar den stór focal atá sa teanga (mar shampla focail nua nó briathra frásacha), nó ar leagan faoi leith na teanga (mar shampla canúint faoi leith).
Dictionary of Neologisms in Slovene SPRIOCTHEANGA Slóivéinis MEITEATHEANGA Slóivéinis SEÁNRA Foclóirí ar ábhair faoi leith http://www.fran.si/131/snb-slovar-novejsega-besedja
Dictionary of the Old Standard Language of the Prekmurje Region SPRIOCTHEANGA Slóivéinis MEITEATHEANGA Slóivéinis SEÁNRA Foclóirí ar ábhair faoi leith http://www.fran.si/137/slovar-stare-knjizne-prekmurscine
Foclóirí ortagrafaíochta
Foclóir é foclóirí ortagrafaíochta a thugann treoir maidir le ceartlitriú na bhfocal sa teanga.
Slovene Orthography SPRIOCTHEANGA Slóivéinis MEITEATHEANGA Slóivéinis SEÁNRA Foclóirí ortagrafaíochta http://www.fran.si/134/slovenski-pravopis
Foclóirí sanasaíochta
Foclóir é foclóir sanasaíochta a mhíníonn cá as do na focail atá sa teanga.
Slovene Etymological Dictionary SPRIOCTHEANGA Slóivéinis MEITEATHEANGA Slóivéinis SEÁNRA Foclóirí sanasaíochta http://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar
Foclóirí stairiúla
Foclóir é foclóir stairiúil a dhéanann cur síos ar stór focal na teanga mar a bhíodh sé san am atá caite.
Slovene-German Dictionary SPRIOCTHEANGA Slóivéinis MEITEATHEANGA Gearmáinis SEÁNRA Foclóirí stairiúla http://www.fran.si/136/maks-pletersnik-slovensko-nemski-slovar
Mol foclóir dúinn »