dictionaryportal.eu

Saesneg

Hidlydd
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
IAITH Y DIFFINIAD
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei defnyddio i ddiffinio ac egluro. Os yw'r un fath â'r iaith i'w chwilio, mae'r geiriadur yn unieithog. Os yw'n wahanol, mae'r geiriadur yn ddwyieithog.
MATH
Pa fath o eiriadur ydych chi'n chwilio amdano?
Geiriaduron i ddysgwyr
Mae Geiriaduron dysgwyr wedi eu bwriadu ar gyfer pobl sy'n dysgu'r iaith fel ail iaith.
IAITH I'W CHWILIO Saesneg IAITH Y DIFFINIAD Saesneg MATH Geiriaduron i ddysgwyr http://www.ldoceonline.com
IAITH I'W CHWILIO Saesneg IAITH Y DIFFINIAD Saesneg MATH Geiriaduron i ddysgwyr http://www.macmillandictionary.com
Awgrymu geiriadur »