dictionaryportal.eu

Beurla

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean do luchd-ionnsachaidh
Tha faclairean luchd-ionnsachaidh gan dealbhadh a dh'aona-ghnothach do dhaoine a tha ag ionnsachadh a' chànain mar dhàrna cànan.
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean do luchd-ionnsachaidh http://www.ldoceonline.com
CÀNAN CUSPAIREACH Beurla MEATA-CHÀNAN Beurla SEÒRSA Faclairean do luchd-ionnsachaidh http://www.macmillandictionary.com
Mol faclair »