dictionaryportal.eu

Eidaleg

Hidlydd
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
IAITH Y DIFFINIAD
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei defnyddio i ddiffinio ac egluro. Os yw'r un fath â'r iaith i'w chwilio, mae'r geiriadur yn unieithog. Os yw'n wahanol, mae'r geiriadur yn ddwyieithog.
MATH
Pa fath o eiriadur ydych chi'n chwilio amdano?
Geiriaduron cyffredinol
Geiriaduron cyffredinol yw geiriaduron sy'n cofnodi geirfa gyfoes ac sydd wedi eu bwriadu ar gyfer defnydd pob dydd gan siaradwyr brodorol a rhugl.
The Sabatini Coletti. Dictionary of the Italian Language IAITH I'W CHWILIO Eidaleg IAITH Y DIFFINIAD Eidaleg MATH Geiriaduron cyffredinol http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/index.shtml
Virgilio's Italian Vocabulary Words
IAITH I'W CHWILIO Eidaleg IAITH Y DIFFINIAD Eidaleg MATH Geiriaduron cyffredinol http://parole.virgilio.it/parole/vocabolario/index.html
Pyrth a chydgasglwyr
Mae Pyrth a chydgasglwyr yn wefannau sy'n rhoi mynediad i fwy nag un geiriadur ac yn caniatáu i chi chwilio drwyddynt i gyd ar yr un pryd.
IAITH I'W CHWILIO Eidaleg IAITH Y DIFFINIAD Eidaleg MATH Pyrth a chydgasglwyr http://www.treccani.it/
Geiriaduron geirdarddol
Mae Geiriaduron geirdarddol yn eiriaduron sy'n egluro tarddiad geiriau.
Etymological Dictionary of the Italian Language
IAITH I'W CHWILIO Eidaleg IAITH Y DIFFINIAD Eidaleg MATH Geiriaduron geirdarddol http://www.etimo.it/
Awgrymu geiriadur »