dictionaryportal.eu

Lladin

Hidlydd
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
IAITH Y DIFFINIAD
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei defnyddio i ddiffinio ac egluro. Os yw'r un fath â'r iaith i'w chwilio, mae'r geiriadur yn unieithog. Os yw'n wahanol, mae'r geiriadur yn ddwyieithog.
MATH
Pa fath o eiriadur ydych chi'n chwilio amdano?
Pyrth a chydgasglwyr
Mae Pyrth a chydgasglwyr yn wefannau sy'n rhoi mynediad i fwy nag un geiriadur ac yn caniatáu i chi chwilio drwyddynt i gyd ar yr un pryd.
LOGEION
IAITH I'W CHWILIO Lladin, Groeg IAITH Y DIFFINIAD Saesneg MATH Pyrth a chydgasglwyr http://logeion.uchicago.edu/index.html
IAITH I'W CHWILIO Lladin IAITH Y DIFFINIAD Ffrangeg MATH Geiriaduron hanesyddol, Pyrth a chydgasglwyr https://outils.biblissima.fr/fr/collatinus-web/
Awgrymu geiriadur »