dictionaryportal.eu

Catlanais

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
Dictionary of the Catalan language
CÀNAN CUSPAIREACH Catlanais MEATA-CHÀNAN Catlanais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://dlc.iec.cat/
CÀNAN CUSPAIREACH Catlanais MEATA-CHÀNAN Catlanais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.diccionari.cat/
Portalan agus treudaichean
'S e portalan agus treudaichean làraichean-lìn a leigeas leat còrr is aon fhaclair a chleachdadh agus a h-uile fear a rannsachadh mar-aon.
CÀNAN CUSPAIREACH Catlanais MEATA-CHÀNAN Catlanais SEÒRSA Portalan agus treudaichean http://www.multilingue.cat/
Faclairean air cuspairean sònraichte
'S e faclairean air cuspairean sònraichte faclairean a tha stèidhichte air fo-sheata sònraichte de bhriathrachas (leithid faclan ùra no gnìomhairean fràsail) no a tha stèidhichte air dualchainnt shònraichte.
Dictionary Catalan-Valencian-Balearic
CÀNAN CUSPAIREACH Catlanais MEATA-CHÀNAN Catlanais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://dcvb.iec.cat/
CÀNAN CUSPAIREACH Catlanais MEATA-CHÀNAN Catlanais SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.avl.gva.es/lexicval/
Mol faclair »