dictionaryportal.eu

katalonski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Opći rječnici
Opći rječnici su rječnici koji dokumentiraju vokabular suvremena jezika i namijenjeni su za svakodnevnu referenciju izvornih i tečnih govornika.
Dictionary of the Catalan language
JEZIK katalonski METAJEZIK katalonski VRSTA Opći rječnici http://dlc.iec.cat/
JEZIK katalonski METAJEZIK katalonski VRSTA Opći rječnici http://www.diccionari.cat/
Portali i agregatori
Portali i agregatori su mrežne stranice preko kojih se omogućuje pristup i pretraživanje više od jednoga rječnika.
JEZIK katalonski METAJEZIK katalonski VRSTA Portali i agregatori http://www.multilingue.cat/
Rječnici za posebne namjene
Rječnici za posebne namjene su rječnici koji se fokusiraju na određenu skupinu riječi (novotvorenice, sinonimi i dr.), dijalekt ili neku drugu jezičnu inačicu.
Dictionary Catalan-Valencian-Balearic
JEZIK katalonski METAJEZIK katalonski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://dcvb.iec.cat/
JEZIK katalonski METAJEZIK katalonski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.avl.gva.es/lexicval/
Prijavi rječnik »