dictionaryportal.eu

Catalaneg

Hidlydd
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
IAITH Y DIFFINIAD
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei defnyddio i ddiffinio ac egluro. Os yw'r un fath â'r iaith i'w chwilio, mae'r geiriadur yn unieithog. Os yw'n wahanol, mae'r geiriadur yn ddwyieithog.
MATH
Pa fath o eiriadur ydych chi'n chwilio amdano?
Geiriaduron cyffredinol
Geiriaduron cyffredinol yw geiriaduron sy'n cofnodi geirfa gyfoes ac sydd wedi eu bwriadu ar gyfer defnydd pob dydd gan siaradwyr brodorol a rhugl.
Dictionary of the Catalan language
IAITH I'W CHWILIO Catalaneg IAITH Y DIFFINIAD Catalaneg MATH Geiriaduron cyffredinol http://dlc.iec.cat/
IAITH I'W CHWILIO Catalaneg IAITH Y DIFFINIAD Catalaneg MATH Geiriaduron cyffredinol http://www.diccionari.cat/
Pyrth a chydgasglwyr
Mae Pyrth a chydgasglwyr yn wefannau sy'n rhoi mynediad i fwy nag un geiriadur ac yn caniatáu i chi chwilio drwyddynt i gyd ar yr un pryd.
IAITH I'W CHWILIO Catalaneg IAITH Y DIFFINIAD Catalaneg MATH Pyrth a chydgasglwyr http://www.multilingue.cat/
Geiriaduron ar bynciau penodol
Mae Geiriaduron ar bynciau penodol yn eiriaduron sy'n canolbwyntio ar isgasgliadau penodol o'r eirfa (megis geiriau newydd neu briod-ddulliau) neu sy'n canolbwyntio ar dafodiaith benodol neu amrywiad ar yr iaith.
Dictionary Catalan-Valencian-Balearic
IAITH I'W CHWILIO Catalaneg IAITH Y DIFFINIAD Catalaneg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol http://dcvb.iec.cat/
IAITH I'W CHWILIO Catalaneg IAITH Y DIFFINIAD Catalaneg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol http://www.avl.gva.es/lexicval/
Awgrymu geiriadur »