dictionaryportal.eu

Cròthaisis

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
Croatian Language Portal CÀNAN CUSPAIREACH Cròthaisis MEATA-CHÀNAN Cròthaisis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://hjp.znanje.hr/
Portalan agus treudaichean
'S e portalan agus treudaichean làraichean-lìn a leigeas leat còrr is aon fhaclair a chleachdadh agus a h-uile fear a rannsachadh mar-aon.
Croatian Terminology Portal CÀNAN CUSPAIREACH Cròthaisis, Beurla MEATA-CHÀNAN Cròthaisis SEÒRSA Portalan agus treudaichean http://nazivlje.hr/
Faclairean air cuspairean sònraichte
'S e faclairean air cuspairean sònraichte faclairean a tha stèidhichte air fo-sheata sònraichte de bhriathrachas (leithid faclan ùra no gnìomhairean fràsail) no a tha stèidhichte air dualchainnt shònraichte.
CÀNAN CUSPAIREACH Cròthaisis MEATA-CHÀNAN Cròthaisis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://rjecnik.hr/
Faclairean litreachaidh
‘S e faclairean a tha a’ cur rian air litreachadh ceart agus taobhan eile de litreachadh fhaclan a th’ ann am faclairean litreachaidh.
Spelling dictionary of Croatian Orthographic Manual (Institute of Croatian Language and Linguistics) CÀNAN CUSPAIREACH Cròthaisis MEATA-CHÀNAN Cròthaisis SEÒRSA Faclairean litreachaidh http://pravopis.hr/rjecnik/
Faclairean briathrachais
Tha faclairean briathrachais a’ mìneachadh a’ bhriathrachais an lùib chuspairean sònraichte a leithid bith-eòlas, matamataig no eaconamas.
Archival dictionary. English-Croatian and Croatian-English CÀNAN CUSPAIREACH Cròthaisis, Beurla MEATA-CHÀNAN Cròthaisis SEÒRSA Faclairean briathrachais http://infoz.ffzg.hr/Stancic/Arhivisticki-rjecnik/
Croatian Terminological Database CÀNAN CUSPAIREACH Cròthaisis, Beurla MEATA-CHÀNAN Cròthaisis SEÒRSA Faclairean briathrachais http://struna.ihjj.hr/
Mol faclair »