dictionaryportal.eu

Croateg

Hidlydd
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
IAITH Y DIFFINIAD
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei defnyddio i ddiffinio ac egluro. Os yw'r un fath â'r iaith i'w chwilio, mae'r geiriadur yn unieithog. Os yw'n wahanol, mae'r geiriadur yn ddwyieithog.
MATH
Pa fath o eiriadur ydych chi'n chwilio amdano?
Geiriaduron cyffredinol
Geiriaduron cyffredinol yw geiriaduron sy'n cofnodi geirfa gyfoes ac sydd wedi eu bwriadu ar gyfer defnydd pob dydd gan siaradwyr brodorol a rhugl.
Croatian Language Portal IAITH I'W CHWILIO Croateg IAITH Y DIFFINIAD Croateg MATH Geiriaduron cyffredinol http://hjp.znanje.hr/
Pyrth a chydgasglwyr
Mae Pyrth a chydgasglwyr yn wefannau sy'n rhoi mynediad i fwy nag un geiriadur ac yn caniatáu i chi chwilio drwyddynt i gyd ar yr un pryd.
Croatian Terminology Portal IAITH I'W CHWILIO Croateg, Saesneg IAITH Y DIFFINIAD Croateg MATH Pyrth a chydgasglwyr http://nazivlje.hr/
Geiriaduron ar bynciau penodol
Mae Geiriaduron ar bynciau penodol yn eiriaduron sy'n canolbwyntio ar isgasgliadau penodol o'r eirfa (megis geiriau newydd neu briod-ddulliau) neu sy'n canolbwyntio ar dafodiaith benodol neu amrywiad ar yr iaith.
IAITH I'W CHWILIO Croateg IAITH Y DIFFINIAD Croateg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol http://rjecnik.hr/
Geiriaduron sillafu
Mae geiriaduron sillafu yn eiriaduron sy'n pennu rheolau sillafiad cywir ac agweddau eraill ar orgraff geiriau.
Spelling dictionary of Croatian Orthographic Manual (Institute of Croatian Language and Linguistics) IAITH I'W CHWILIO Croateg IAITH Y DIFFINIAD Croateg MATH Geiriaduron sillafu http://pravopis.hr/rjecnik/
Geiriaduron termau
Mae geiriaduron termau yn disgrifio geirfa meysydd arbenigol fel bioleg, mathemateg neu economeg.
Archival dictionary. English-Croatian and Croatian-English IAITH I'W CHWILIO Croateg, Saesneg IAITH Y DIFFINIAD Croateg MATH Geiriaduron termau http://infoz.ffzg.hr/Stancic/Arhivisticki-rjecnik/
Croatian Terminological Database IAITH I'W CHWILIO Croateg, Saesneg IAITH Y DIFFINIAD Croateg MATH Geiriaduron termau http://struna.ihjj.hr/
Awgrymu geiriadur »