dictionaryportal.eu

hrvatski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Opći rječnici
Opći rječnici su rječnici koji dokumentiraju vokabular suvremena jezika i namijenjeni su za svakodnevnu referenciju izvornih i tečnih govornika.
Croatian Language Portal JEZIK hrvatski METAJEZIK hrvatski VRSTA Opći rječnici http://hjp.znanje.hr/
Portali i agregatori
Portali i agregatori su mrežne stranice preko kojih se omogućuje pristup i pretraživanje više od jednoga rječnika.
Croatian Terminology Portal JEZIK hrvatski, engleski METAJEZIK hrvatski VRSTA Portali i agregatori http://nazivlje.hr/
Rječnici za posebne namjene
Rječnici za posebne namjene su rječnici koji se fokusiraju na određenu skupinu riječi (novotvorenice, sinonimi i dr.), dijalekt ili neku drugu jezičnu inačicu.
JEZIK hrvatski METAJEZIK hrvatski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://rjecnik.hr/
Pravopisni rječnici
Pravopisni rječnici su rječnici koji kodificiraju ispravno pisanje i druge pravopisne aspekte riječi.
Spelling dictionary of Croatian Orthographic Manual (Institute of Croatian Language and Linguistics) JEZIK hrvatski METAJEZIK hrvatski VRSTA Pravopisni rječnici http://pravopis.hr/rjecnik/
Terminološki rječnici
Terminološki rječnici opisuju nazive određenih disciplina kao što su biologija, matematika ili ekonomija.
Archival dictionary. English-Croatian and Croatian-English JEZIK hrvatski, engleski METAJEZIK hrvatski VRSTA Terminološki rječnici http://infoz.ffzg.hr/Stancic/Arhivisticki-rjecnik/
Croatian Terminological Database JEZIK hrvatski, engleski METAJEZIK hrvatski VRSTA Terminološki rječnici http://struna.ihjj.hr/
Prijavi rječnik »