dictionaryportal.eu

Duitsis

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
Faclairean coitcheann
'S e faclairean coitcheann faclairean anns a bheil briathrachas an latha an-diugh ga chlàradh do luchd-labhairt dùthchasach agus luchd-ionnsachaidh fileanta.
Dictionary of contemporary standard Dutch CÀNAN CUSPAIREACH Duitsis MEATA-CHÀNAN Duitsis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://anw.ivdnt.org
FEUMAR LOGADH A-STEACH
CÀNAN CUSPAIREACH Duitsis MEATA-CHÀNAN Duitsis SEÒRSA Faclairean coitcheann https://www.vandale.nl/inloggen
CÀNAN CUSPAIREACH Duitsis MEATA-CHÀNAN Duitsis SEÒRSA Faclairean coitcheann http://www.vandale.nl/opzoeken
Portalan agus treudaichean
'S e portalan agus treudaichean làraichean-lìn a leigeas leat còrr is aon fhaclair a chleachdadh agus a h-uile fear a rannsachadh mar-aon.
CÀNAN CUSPAIREACH Duitsis MEATA-CHÀNAN Duitsis SEÒRSA Portalan agus treudaichean https://www.woorden.org/
CÀNAN CUSPAIREACH Duitsis MEATA-CHÀNAN Duitsis SEÒRSA Portalan agus treudaichean https://www.ensie.nl
Faclairean air cuspairean sònraichte
'S e faclairean air cuspairean sònraichte faclairean a tha stèidhichte air fo-sheata sònraichte de bhriathrachas (leithid faclan ùra no gnìomhairean fràsail) no a tha stèidhichte air dualchainnt shònraichte.
CÀNAN CUSPAIREACH Duitsis MEATA-CHÀNAN Duitsis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.meertens.knaw.nl/ewnd/
CÀNAN CUSPAIREACH Duitsis MEATA-CHÀNAN Duitsis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://rijmwoordenboek.vandale.nl/rijm
FEUMAR LOGADH A-STEACH
CÀNAN CUSPAIREACH Duitsis MEATA-CHÀNAN Duitsis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.pinkhof.eu/
CÀNAN CUSPAIREACH Duitsis MEATA-CHÀNAN Duitsis SEÒRSA Faclairean air cuspairean sònraichte http://www.meertens.knaw.nl/uitleenwoordenbank/
Faclair freumh-fhaclach
'S e faclairean freumh-fhaclach faclairean anns a bheil tùsan fhaclan gam mìneachadh.
CÀNAN CUSPAIREACH Duitsis MEATA-CHÀNAN Duitsis SEÒRSA Faclair freumh-fhaclach http://www.etymologiebank.nl/
Faclairean eachdraidheil
'S e faclairean eachdraidheil faclairean anns a bheil mìneachadh de staidean eachdraidheil a' chànain.
Dictionary of the Dutch Language CÀNAN CUSPAIREACH Duitsis MEATA-CHÀNAN Duitsis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://gtb.ivdnt.org/?owner=WNT
Middle Dutch Dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Duitsis MEATA-CHÀNAN Duitsis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://gtb.ivdnt.org/?owner=MNW
Dictionary of Old Dutch CÀNAN CUSPAIREACH Duitsis MEATA-CHÀNAN Duitsis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://gtb.ivdnt.org/?owner=ONW
Early Middle Dutch Dictionary CÀNAN CUSPAIREACH Duitsis MEATA-CHÀNAN Duitsis SEÒRSA Faclairean eachdraidheil http://gtb.ivdnt.org/?owner=VMNW
Mol faclair »