dictionaryportal.eu

francuski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Opći rječnici
Opći rječnici su rječnici koji dokumentiraju vokabular suvremena jezika i namijenjeni su za svakodnevnu referenciju izvornih i tečnih govornika.
JEZIK francuski METAJEZIK francuski VRSTA Opći rječnici https://dictionnaire.lerobert.com/
POTREBNA PRIJAVA
JEZIK francuski METAJEZIK francuski VRSTA Opći rječnici http://lerobert.demarque.com/
POTREBNA PRIJAVA
JEZIK francuski METAJEZIK francuski VRSTA Opći rječnici http://www.lerobert.com/
JEZIK francuski METAJEZIK francuski VRSTA Opći rječnici https://usito.usherbrooke.ca
JEZIK francuski METAJEZIK francuski VRSTA Opći rječnici https://fr.wiktionary.org/wiki/a
Portali i agregatori
Portali i agregatori su mrežne stranice preko kojih se omogućuje pristup i pretraživanje više od jednoga rječnika.
Rječnici za posebne namjene
Rječnici za posebne namjene su rječnici koji se fokusiraju na određenu skupinu riječi (novotvorenice, sinonimi i dr.), dijalekt ili neku drugu jezičnu inačicu.
JEZIK francuski METAJEZIK francuski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.dicofr.com/
JEZIK francuski METAJEZIK francuski VRSTA Rječnici za posebne namjene https://www.dicodesrimes.com/
JEZIK francuski METAJEZIK francuski VRSTA Rječnici za posebne namjene https://crisco2.unicaen.fr/des/
JEZIK francuski METAJEZIK francuski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://dictionnaire.doctissimo.fr/
JEZIK francuski METAJEZIK francuski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/
JEZIK francuski METAJEZIK francuski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.expressio.fr/
JEZIK francuski METAJEZIK francuski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.glossaire-romand.ch/
JEZIK francuski METAJEZIK francuski VRSTA Rječnici za posebne namjene https://www.rimes.exionnaire.com/
JEZIK francuski METAJEZIK francuski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://atilf.atilf.fr/tlfi.htm
JEZIK francuski METAJEZIK francuski VRSTA Rječnici za posebne namjene http://www.lexique-comptable.info/lcab.html
JEZIK francuski METAJEZIK francuski VRSTA Rječnici za posebne namjene https://www.rimessolides.com/
JEZIK francuski METAJEZIK francuski VRSTA Rječnici za posebne namjene https://www.synonymes.com/
JEZIK francuski METAJEZIK engleski VRSTA Rječnici za posebne namjene, Povijesni rječnici http://www.anglo-norman.net/
Etimološki rječnici
Etimološki rječnici su rječnici koji objašnjavaju podrijetlo riječi.
JEZIK francuski METAJEZIK francuski VRSTA Etimološki rječnici http://www.cnrtl.fr/etymologie/
Povijesni rječnici
Povijesni rječnici su rječnici koji dokumentiraju stanje jezika u određenome povijesnom razdoblju.
Prijavi rječnik »