dictionaryportal.eu

Chwilio am eiriadur

Hidlydd
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
IAITH Y DIFFINIAD
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei defnyddio i ddiffinio ac egluro. Os yw'r un fath â'r iaith I'w chwilio, mae'r geiriadur yn unieithog. Os yw'n wahanol, mae'r geiriadur yn ddwyieithog.
MATH
Pa fath o eiriadur ydych chi'n chwilio amdano?
IAITH I'W CHWILIO Ffrangeg IAITH Y DIFFINIAD Ffrangeg MATH Geiriaduron cyffredinol http://www.cnrtl.fr/definition/
IAITH I'W CHWILIO Ffrangeg IAITH Y DIFFINIAD Ffrangeg MATH Geiriaduron cyffredinol http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
IAITH I'W CHWILIO Ffrangeg IAITH Y DIFFINIAD Ffrangeg MATH Pyrth a chydgasglwyr http://www.larousse.fr/dictionnaires/bilingues
IAITH I'W CHWILIO Ffrangeg IAITH Y DIFFINIAD Ffrangeg MATH Geiriaduron cyffredinol http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
ANGEN MEWNGOFNODI
IAITH I'W CHWILIO Ffrangeg IAITH Y DIFFINIAD Ffrangeg MATH Geiriaduron cyffredinol http://lerobert.demarque.com/
ANGEN MEWNGOFNODI
IAITH I'W CHWILIO Ffrangeg IAITH Y DIFFINIAD Ffrangeg MATH Geiriaduron cyffredinol http://www.lerobert.com/
IAITH I'W CHWILIO Ffrangeg IAITH Y DIFFINIAD Ffrangeg MATH Geiriaduron cyffredinol http://atilf.atilf.fr/
IAITH I'W CHWILIO Ffrangeg IAITH Y DIFFINIAD Ffrangeg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol http://dictionnaire.doctissimo.fr/
IAITH I'W CHWILIO Ffrangeg IAITH Y DIFFINIAD Ffrangeg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/
IAITH I'W CHWILIO Ffrangeg IAITH Y DIFFINIAD Ffrangeg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol http://www.expressio.fr/
IAITH I'W CHWILIO Ffrangeg IAITH Y DIFFINIAD Ffrangeg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol http://www.glossaire-romand.ch/
IAITH I'W CHWILIO Ffrangeg IAITH Y DIFFINIAD Ffrangeg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol http://atilf.atilf.fr/tlfi.htm
IAITH I'W CHWILIO Ffrangeg IAITH Y DIFFINIAD Ffrangeg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol http://www.lexique-comptable.info/lcab.html
IAITH I'W CHWILIO Ffrangeg IAITH Y DIFFINIAD Ffrangeg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol http://www.linternaute.com/dictionnaire/noms-propres/
IAITH I'W CHWILIO Ffrangeg IAITH Y DIFFINIAD Saesneg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol, Geiriaduron hanesyddol http://www.anglo-norman.net/
IAITH I'W CHWILIO Ffrangeg IAITH Y DIFFINIAD Ffrangeg MATH Geiriaduron hanesyddol http://www.littre.org/
IAITH I'W CHWILIO Ffrangeg IAITH Y DIFFINIAD Ffrangeg MATH Geiriaduron hanesyddol http://www.atilf.fr/dmf/
IAITH I'W CHWILIO Ffrangeg IAITH Y DIFFINIAD Ffrangeg MATH Geiriaduron geirdarddol http://www.cnrtl.fr/etymologie/
IAITH I'W CHWILIO Ffrangeg IAITH Y DIFFINIAD Ffrangeg MATH Geiriaduron geirdarddol http://www.deaf-page.de/fr/index.php
Awgrymu geiriadur »