dictionaryportal.eu

Znajdź słownik

Filtr
JĘZYK OPISYWANY
Język, który opisuje słownik.
METAJĘZYK
Język opisu i objaśnień dla danego słownika. Jeśli jest to ten sam język, co język opisywany, mówimy o słowniku jednojęzycznym. Jeśli te języki są różne, mamy do czynienia ze słownikiem dwujęzycznym.
GATUNEK
Jakiego typu słownika poszukujesz?
JĘZYK OPISYWANY estoński METAJĘZYK estoński GATUNEK Słowniki ogólne http://eki.ee/dict/ekss/
JĘZYK OPISYWANY estoński METAJĘZYK estoński GATUNEK Słowniki ogólne http://eki.ee/dict/qs/
JĘZYK OPISYWANY estoński METAJĘZYK estoński GATUNEK Słowniki pedagogiczne http://eki.ee/dict/psv/
JĘZYK OPISYWANY estoński METAJĘZYK estoński GATUNEK Słowniki etymologiczne http://eki.ee/dict/ety/
Zasugeruj słownik »