dictionaryportal.eu

estonski

Filtar
JEZIK
Jezik koji rječnik opisuje.
METAJEZIK
Jezik definicija i objašnjenja u rječniku. Ako je metajezik isti opisanome jeziku, riječ je o jednojezičnome rječniku. Ako je razlikuje, rječnik je višejezičan.
VRSTA
Koju vrstu rječnika želite pretražiti?
Opći rječnici
Opći rječnici su rječnici koji dokumentiraju vokabular suvremena jezika i namijenjeni su za svakodnevnu referenciju izvornih i tečnih govornika.
JEZIK estonski METAJEZIK estonski VRSTA Opći rječnici https://sonaveeb.ee/
The Explanatory Dictionary of Estonian JEZIK estonski METAJEZIK estonski VRSTA Opći rječnici http://eki.ee/dict/ekss/
The Dictionary of Standard Estonian JEZIK estonski METAJEZIK estonski VRSTA Opći rječnici http://eki.ee/dict/qs/
Rječnici za strance
Rječnici za strance namijenjeni su za one koji jezik uče kao ini jezik.
The Basic Estonian Dictionary JEZIK estonski METAJEZIK estonski VRSTA Rječnici za strance http://eki.ee/dict/psv/
Etimološki rječnici
Etimološki rječnici su rječnici koji objašnjavaju podrijetlo riječi.
Etymological Dictionary of Estonian JEZIK estonski METAJEZIK estonski VRSTA Etimološki rječnici http://eki.ee/dict/ety/
Prijavi rječnik »