dictionaryportal.eu

Chwilio am eiriadur

Hidlydd
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
IAITH Y DIFFINIAD
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei defnyddio i ddiffinio ac egluro. Os yw'r un fath â'r iaith I'w chwilio, mae'r geiriadur yn unieithog. Os yw'n wahanol, mae'r geiriadur yn ddwyieithog.
MATH
Pa fath o eiriadur ydych chi'n chwilio amdano?
IAITH I'W CHWILIO Estoneg IAITH Y DIFFINIAD Estoneg MATH Geiriaduron cyffredinol http://eki.ee/dict/ekss/
IAITH I'W CHWILIO Estoneg IAITH Y DIFFINIAD Estoneg MATH Geiriaduron cyffredinol http://eki.ee/dict/qs/
IAITH I'W CHWILIO Estoneg IAITH Y DIFFINIAD Estoneg MATH Geiriaduron i ddysgwyr http://eki.ee/dict/psv/
IAITH I'W CHWILIO Estoneg IAITH Y DIFFINIAD Estoneg MATH Geiriaduron geirdarddol http://eki.ee/dict/ety/
Awgrymu geiriadur »