dictionaryportal.eu

Estoneg

Hidlydd
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
IAITH Y DIFFINIAD
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei defnyddio i ddiffinio ac egluro. Os yw'r un fath â'r iaith i'w chwilio, mae'r geiriadur yn unieithog. Os yw'n wahanol, mae'r geiriadur yn ddwyieithog.
MATH
Pa fath o eiriadur ydych chi'n chwilio amdano?
Geiriaduron cyffredinol
Geiriaduron cyffredinol yw geiriaduron sy'n cofnodi geirfa gyfoes ac sydd wedi eu bwriadu ar gyfer defnydd pob dydd gan siaradwyr brodorol a rhugl.
IAITH I'W CHWILIO Estoneg IAITH Y DIFFINIAD Estoneg MATH Geiriaduron cyffredinol https://sonaveeb.ee/
The Explanatory Dictionary of Estonian IAITH I'W CHWILIO Estoneg IAITH Y DIFFINIAD Estoneg MATH Geiriaduron cyffredinol http://eki.ee/dict/ekss/
The Dictionary of Standard Estonian IAITH I'W CHWILIO Estoneg IAITH Y DIFFINIAD Estoneg MATH Geiriaduron cyffredinol http://eki.ee/dict/qs/
Geiriaduron i ddysgwyr
Mae Geiriaduron dysgwyr wedi eu bwriadu ar gyfer pobl sy'n dysgu'r iaith fel ail iaith.
The Basic Estonian Dictionary IAITH I'W CHWILIO Estoneg IAITH Y DIFFINIAD Estoneg MATH Geiriaduron i ddysgwyr http://eki.ee/dict/psv/
Geiriaduron geirdarddol
Mae Geiriaduron geirdarddol yn eiriaduron sy'n egluro tarddiad geiriau.
Etymological Dictionary of Estonian IAITH I'W CHWILIO Estoneg IAITH Y DIFFINIAD Estoneg MATH Geiriaduron geirdarddol http://eki.ee/dict/ety/
Awgrymu geiriadur »