dictionaryportal.eu

Lorg faclair

Sìolachan
CÀNAN CUSPAIREACH
An cànan a thathar a' mìneachadh san fhaclair; cànan an fhaclair.
MEATA-CHÀNAN
An cànan anns a bheilear a' mìneachadh nam faclan. 'S e faclair aon-chànanach a th' ann ma tha e co-ionnan ris a' chànan chuspaireach. 'S e faclair dà-chànanach a th' ann mas e cànan eile a th' ann.
SEÒRSA
Dè an seòrsa faclair a tha thu a' lorg?
CÀNAN CUSPAIREACH Eastonais MEATA-CHÀNAN Eastonais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://eki.ee/dict/ekss/
CÀNAN CUSPAIREACH Eastonais MEATA-CHÀNAN Eastonais SEÒRSA Faclairean coitcheann http://eki.ee/dict/qs/
CÀNAN CUSPAIREACH Eastonais MEATA-CHÀNAN Eastonais SEÒRSA Faclairean do luchd-ionnsachaidh http://eki.ee/dict/psv/
CÀNAN CUSPAIREACH Eastonais MEATA-CHÀNAN Eastonais SEÒRSA Faclair freumh-fhaclach http://eki.ee/dict/ety/
Mol faclair »