dictionaryportal.eu

Chwilio am eiriadur

Hidlydd
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
IAITH Y DIFFINIAD
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei defnyddio i ddiffinio ac egluro. Os yw'r un fath â'r iaith I'w chwilio, mae'r geiriadur yn unieithog. Os yw'n wahanol, mae'r geiriadur yn ddwyieithog.
MATH
Pa fath o eiriadur ydych chi'n chwilio amdano?
IAITH I'W CHWILIO Daneg IAITH Y DIFFINIAD Daneg MATH Geiriaduron cyffredinol http://ordnet.dk/ddo
IAITH I'W CHWILIO Daneg IAITH Y DIFFINIAD Daneg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol http://www.jyskordbog.dk
IAITH I'W CHWILIO Daneg IAITH Y DIFFINIAD Daneg MATH Geiriaduron geirdarddol http://runeberg.org/danetym/
IAITH I'W CHWILIO Daneg IAITH Y DIFFINIAD Daneg MATH Geiriaduron hanesyddol http://ordnet.dk/ods
IAITH I'W CHWILIO Daneg IAITH Y DIFFINIAD Daneg MATH Geiriaduron hanesyddol http://kalkarsordbog.dk/forside
Awgrymu geiriadur »