dictionaryportal.eu

Sbaeneg

Hidlydd
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
IAITH Y DIFFINIAD
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei defnyddio i ddiffinio ac egluro. Os yw'r un fath â'r iaith i'w chwilio, mae'r geiriadur yn unieithog. Os yw'n wahanol, mae'r geiriadur yn ddwyieithog.
MATH
Pa fath o eiriadur ydych chi'n chwilio amdano?
Geiriaduron hanesyddol
Mae Geiriaduron hanesyddol yn eiriaduron sy'n cofnodi geirfa'r iaith ar wahanol gyfnodau hanesyddol.
IAITH I'W CHWILIO Sbaeneg IAITH Y DIFFINIAD Sbaeneg MATH Geiriaduron hanesyddol https://demel.uni-rostock.de/
IAITH I'W CHWILIO Sbaeneg IAITH Y DIFFINIAD Sbaeneg MATH Geiriaduron hanesyddol https://www.um.es/lexico-comercio-medieval/index.php/
Awgrymu geiriadur »