dictionaryportal.eu

Gaeilge

Scagaire
SPRIOCTHEANGA
An teanga a ndéanann an foclóir cur síos uirthi; an teanga is ábhar don fhoclóir.
MEITEATHEANGA
An teanga ina dtugann an foclóir míniú agus treoir. Más ionann an mheiteatheanga agus an sprioctheanga, is foclóir aonteangach é. Murab ionann, is foclóir dátheangach é.
SEÁNRA
Cén cineál foclóra atá uait?
Foclóirí ginearálta
Foclóir é foclóir ginearálta a dhéanann cur síos ar stór na bhfocal comhaimseartha sa teanga, agus é ceaptha mar áis thagartha laethúil don chainteoir dúchais.
New English-Irish Dictionary (NEID)
CUARDAIGH IN
SPRIOCTHEANGA Gaeilge MEITEATHEANGA Béarla SEÁNRA Foclóirí ginearálta http://www.focloir.ie/
Irish-English Dictionary
SPRIOCTHEANGA Gaeilge MEITEATHEANGA Béarla SEÁNRA Foclóirí ginearálta http://www.teanglann.ie/en/fgb/
SPRIOCTHEANGA Gaeilge MEITEATHEANGA Béarla SEÁNRA Foclóirí ginearálta http://www.teanglann.ie/en/eid/
The Little Dictionary
SPRIOCTHEANGA Gaeilge MEITEATHEANGA Gaeilge SEÁNRA Foclóirí ginearálta http://www.teanglann.ie/ga/fb/
Tairsigh agus cnuasaigh
Rangaítear suíomh idirlín mar thairseach nó cnuasach má thugann sé rochtain ar iliomad foclóirí san áit chéanna.
Dictionary and Language Library
SPRIOCTHEANGA Gaeilge SEÁNRA Tairsigh agus cnuasaigh http://www.teanglann.ie/
SPRIOCTHEANGA Gaeilge SEÁNRA Tairsigh agus cnuasaigh http://www.potafocal.com/
SPRIOCTHEANGA Gaeilge MEITEATHEANGA Béarla SEÁNRA Tairsigh agus cnuasaigh https://www.gaois.ie/
Database of Contemporary Irish Words SPRIOCTHEANGA Gaeilge MEITEATHEANGA Gaeilge SEÁNRA Tairsigh agus cnuasaigh http://www.focal.ie/
Foclóirí don fhoghlaimeoir
Foclóir é foclóir don fhoghlaimeoir atá ceaptha mar thaca don té atá ag foghlaim teanga nach í a theanga dhúchais í.
Pota Focal House Glossary
SPRIOCTHEANGA Gaeilge MEITEATHEANGA Béarla SEÁNRA Foclóirí don fhoghlaimeoir http://www.potafocal.com/gt/
Foclóirí ar ábhair faoi leith
Foclóir é foclóir ar ábhar faoi leith atá dírithe ar fhothacar den stór focal atá sa teanga (mar shampla focail nua nó briathra frásacha), nó ar leagan faoi leith na teanga (mar shampla canúint faoi leith).
Pronunciation Database
SPRIOCTHEANGA Gaeilge MEITEATHEANGA Gaeilge SEÁNRA Foclóirí ar ábhair faoi leith http://www.teanglann.ie/ga/fuaim/
Grammar Database
SPRIOCTHEANGA Gaeilge MEITEATHEANGA Gaeilge, Béarla SEÁNRA Foclóirí ar ábhair faoi leith http://www.teanglann.ie/ga/gram/
Valency Dictionary of Irish Verbs
SPRIOCTHEANGA Gaeilge MEITEATHEANGA Béarla, Gearmáinis SEÁNRA Foclóirí ar ábhair faoi leith http://www.potafocal.com/fbg/
'Beo!' Glossary
SPRIOCTHEANGA Gaeilge MEITEATHEANGA Béarla SEÁNRA Foclóirí ar ábhair faoi leith http://www.potafocal.com/beo/
Pota Focal Thesaurus
SPRIOCTHEANGA Gaeilge MEITEATHEANGA Gaeilge SEÁNRA Foclóirí ar ábhair faoi leith http://www.potafocal.com/thes/
Peadar Ó Laoghaire Idiom Collection
SPRIOCTHEANGA Gaeilge MEITEATHEANGA Gaeilge SEÁNRA Foclóirí ar ábhair faoi leith https://www.gaois.ie/bnl/
Foclóirí stairiúla
Foclóir é foclóir stairiúil a dhéanann cur síos ar stór focal na teanga mar a bhíodh sé san am atá caite.
SPRIOCTHEANGA Gaeilge MEITEATHEANGA Béarla SEÁNRA Foclóirí stairiúla http://edil.qub.ac.uk
Foclóirí téarmaíochta
Déanann foclóirí téarmaíochta cur síos ar an stór focal i réimsí speisialaithe, mar shampla sa bhitheolaíocht, sa mhatamaitic agus san eacnamaíocht.
National Terminology Database for Irish
SPRIOCTHEANGA Gaeilge MEITEATHEANGA Béarla SEÁNRA Foclóirí téarmaíochta http://www.tearma.ie/
Terminology Database (gaois.ie)
SPRIOCTHEANGA Gaeilge MEITEATHEANGA Béarla, Fraincis, Gearmáinis SEÁNRA Foclóirí téarmaíochta https://www.gaois.ie/trm/
Mol foclóir dúinn »