dictionaryportal.eu

Sualainnis

Scagaire
SPRIOCTHEANGA
An teanga a ndéanann an foclóir cur síos uirthi; an teanga is ábhar don fhoclóir.
MEITEATHEANGA
An teanga ina dtugann an foclóir míniú agus treoir. Más ionann an mheiteatheanga agus an sprioctheanga, is foclóir aonteangach é. Murab ionann, is foclóir dátheangach é.
SEÁNRA
Cén cineál foclóra atá uait?
Foclóirí ginearálta
Foclóir é foclóir ginearálta a dhéanann cur síos ar stór na bhfocal comhaimseartha sa teanga, agus é ceaptha mar áis thagartha laethúil don chainteoir dúchais.
Swedish dictionary published by the Swedish Academy SPRIOCTHEANGA Sualainnis MEITEATHEANGA Sualainnis SEÁNRA Foclóirí ginearálta http://svenska.gu.se/forskning/li/projekt/so
Tairsigh agus cnuasaigh
Rangaítear suíomh idirlín mar thairseach nó cnuasach má thugann sé rochtain ar iliomad foclóirí san áit chéanna.
SPRIOCTHEANGA Sualainnis MEITEATHEANGA Sualainnis SEÁNRA Tairsigh agus cnuasaigh https://svenska.se/
Foclóirí don fhoghlaimeoir
Foclóir é foclóir don fhoghlaimeoir atá ceaptha mar thaca don té atá ag foghlaim teanga nach í a theanga dhúchais í.
Lexin - a Dictionary for immigrant education SPRIOCTHEANGA Sualainnis MEITEATHEANGA Sualainnis SEÁNRA Foclóirí don fhoghlaimeoir http://spraakbanken.gu.se/swe/resurs/lexin
Foclóirí ar ábhair faoi leith
Foclóir é foclóir ar ábhar faoi leith atá dírithe ar fhothacar den stór focal atá sa teanga (mar shampla focail nua nó briathra frásacha), nó ar leagan faoi leith na teanga (mar shampla canúint faoi leith).
Dictionary of the Swedish dialects in Finland
SPRIOCTHEANGA Sualainnis MEITEATHEANGA Sualainnis SEÁNRA Foclóirí ar ábhair faoi leith http://kaino.kotus.fi/fo/
Foclóirí sanasaíochta
Foclóir é foclóir sanasaíochta a mhíníonn cá as do na focail atá sa teanga.
Swedish Etymological Dictionary SPRIOCTHEANGA Sualainnis MEITEATHEANGA Sualainnis SEÁNRA Foclóirí sanasaíochta http://runeberg.org/svetym/
Foclóirí téarmaíochta
Déanann foclóirí téarmaíochta cur síos ar an stór focal i réimsí speisialaithe, mar shampla sa bhitheolaíocht, sa mhatamaitic agus san eacnamaíocht.
SPRIOCTHEANGA Sualainnis MEITEATHEANGA Sualainnis SEÁNRA Foclóirí téarmaíochta http://www.rikstermbanken.se/startSimpleSearch.html
Mol foclóir dúinn »