dictionaryportal.eu

Swedeg

Hidlydd
IAITH I'W CHWILIO
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei disgrifio; yr iaith y mae'r geiriadur yn ymwneud â hi.
IAITH Y DIFFINIAD
Yr iaith y mae'r geiriadur yn ei defnyddio i ddiffinio ac egluro. Os yw'r un fath â'r iaith i'w chwilio, mae'r geiriadur yn unieithog. Os yw'n wahanol, mae'r geiriadur yn ddwyieithog.
MATH
Pa fath o eiriadur ydych chi'n chwilio amdano?
Geiriaduron cyffredinol
Geiriaduron cyffredinol yw geiriaduron sy'n cofnodi geirfa gyfoes ac sydd wedi eu bwriadu ar gyfer defnydd pob dydd gan siaradwyr brodorol a rhugl.
Swedish dictionary published by the Swedish Academy IAITH I'W CHWILIO Swedeg IAITH Y DIFFINIAD Swedeg MATH Geiriaduron cyffredinol http://svenska.gu.se/forskning/li/projekt/so
Pyrth a chydgasglwyr
Mae Pyrth a chydgasglwyr yn wefannau sy'n rhoi mynediad i fwy nag un geiriadur ac yn caniatáu i chi chwilio drwyddynt i gyd ar yr un pryd.
IAITH I'W CHWILIO Swedeg IAITH Y DIFFINIAD Swedeg MATH Pyrth a chydgasglwyr https://svenska.se/
Geiriaduron i ddysgwyr
Mae Geiriaduron dysgwyr wedi eu bwriadu ar gyfer pobl sy'n dysgu'r iaith fel ail iaith.
Lexin - a Dictionary for immigrant education IAITH I'W CHWILIO Swedeg IAITH Y DIFFINIAD Swedeg MATH Geiriaduron i ddysgwyr http://spraakbanken.gu.se/swe/resurs/lexin
Geiriaduron ar bynciau penodol
Mae Geiriaduron ar bynciau penodol yn eiriaduron sy'n canolbwyntio ar isgasgliadau penodol o'r eirfa (megis geiriau newydd neu briod-ddulliau) neu sy'n canolbwyntio ar dafodiaith benodol neu amrywiad ar yr iaith.
Dictionary of the Swedish dialects in Finland
IAITH I'W CHWILIO Swedeg IAITH Y DIFFINIAD Swedeg MATH Geiriaduron ar bynciau penodol http://kaino.kotus.fi/fo/
Geiriaduron geirdarddol
Mae Geiriaduron geirdarddol yn eiriaduron sy'n egluro tarddiad geiriau.
Swedish Etymological Dictionary IAITH I'W CHWILIO Swedeg IAITH Y DIFFINIAD Swedeg MATH Geiriaduron geirdarddol http://runeberg.org/svetym/
Geiriaduron termau
Mae geiriaduron termau yn disgrifio geirfa meysydd arbenigol fel bioleg, mathemateg neu economeg.
IAITH I'W CHWILIO Swedeg IAITH Y DIFFINIAD Swedeg MATH Geiriaduron termau http://www.rikstermbanken.se/startSimpleSearch.html
Awgrymu geiriadur »